18 Shkurt, 2022

Takimi me sekretarët, fillimi i programit PVH në vitin 2022

Më datë 15 shkurt, u mbajt një takim pune online me sekretarët e OKKK në të gjithë vendin, për të dhënë informacion më të detajuar për fillimin e programit PVH në vitin 2022. Në takim u prezantuan rezultatet e vitit 2021 dhe ndryshimet që do të ndodhin këtë vit, të cilat nga ana e tyre ishin të pashmangshme për shkak të pandemisë me Kovid-19 dhe masave që janë ende në fuqi. Nga ky vit programi do të ulet në nivel lokal, gjegjësisht diseminuesi i përzgjedhur do të jetë bartës i të gjitha aktiviteteve dhe do t’i zhvillojë të tre trajnimet e parapara në program. Ne do të punojmë me një numër më të vogël pjesëmarrësish në çdo OKKK dhe do të shpërblehen me tre çmime për projektet më të suksesshme dhe më të mira, pra ata që do të bëjnë më shumë ndryshime në komunitet. Instruktorët e PVH-së këtë vit shfaqen në rolin e mentorëve në mënyrë që të ofrojnë mbështetje më të madhe për shpërndarësit e përzgjedhur.

Këtë vit pritet përfshirja e 40 diseminuesve, 800 të rinjve dhe rreth 120 projekteve të zhvilluara, të cilat do të mbulojnë rreth 2000 përfitues.

Fat të mirë për të gjithë në fillimin e vjetër / të ri PVH!

< kthehu mbrapa