20 Nëntor, 2023

“Të gjithë jemi fëmijët e tyre”

Nga 20 deri më 26 nëntor 2023, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut shënon “Javën e kujdesit për të moshuarit” me moton: “Të gjithë jemi fëmijët e tyre”. Qëllimi i festimit të javës është ndërgjegjësimi i publikut për nevojën e integrimit të shtuar të të moshuarve në të gjitha sferat e jetës shoqërore, si dhe nevojën për kujdes dhe ndihmë ndaj të moshuarve.

Mbështetja në përkujtimin e javës është siguruar nga UNFPA, me të cilën Kryqi i Kuq i RMV-së bashkëpunon për çështje aktuale që kanë për qëllim popullatën e moshuar, si dhe parandalimin shëndetësor të grupeve të synuara të popullsisë në nevojë. Ofrohet mbështetje për funksionimin e 7 ekipeve mobile të vullnetarëve të Kryqit të Kuq për një shërbim falas për prokurimin dhe dërgimin e ushqimeve, higjienës, barnave etj. të të moshuarve dhe të vetmuarve në Shkup, Manastir, Veles, Gostivar, Kërçovë dhe Koçan.

Gjatë javës, përmes Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit dhe organizatave komunale në vend, do të organizohen 26 punëtori informative me të moshuarit për njohjen e tyre me të drejtat e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore me qëllim të përmirësimit të cilësisë së jetës së tyre dhe plakje të shëndetshme, si dhe aksione të organizuara për matjen falas të sheqerit në gjak.

Krahas këtyre aktiviteteve, në bashkëpunim me partnerët dhe mbështetësit lokalë, do të organizohen punëtori edukative me tema me interes për të moshuarit, punëtori tematike për nxitjen e përfshirjes sociale të të moshuarve, si dhe lloje të tjera aktivitetesh për plakje aktive dhe të shëndetshme.

< kthehu mbrapa