30 Janar, 2023

U mbajt punëtor për t’u angazhuar me politikëbërësit mbi avokimin për ndryshim dhe një takim partneriteti

Në kuadër të projektit rajonal “Forcimi i rezistencës së të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara gjatë COVID-19 dhe fatkeqësive të ardhshme”, financuar nga Bashkimi Evropian, u mbajt një punëtori për t’u angazhuar me politikëbërësit mbi avokimin për ndryshim dhe një takim të rregullt partneriteti në periudhën nga data 23-25 ​​janar të vitit 2023 në Beograd, Republika e Serbisë.

Partnerët e projektit nga Republika e Shqipërisë, Malit të  Zi, Bosnjë dhe Hercegovinës, Kosovës, Republikës së Serbisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut morën pjesë në punëtorinë dhe takimin e partnerëve.

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut mori pjesë me një përfaqësues të zyrës qendrore edhe atë, personin përgjegjës për transferimin e parave të gatshme dhe përgjegjës për mikroprojektet për të përforcuar komunitetin lokal në kuadër të projektit.

< kthehu mbrapa