19 Shkurt, 2020

Vizita e delegacionit të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq

Më 19.02.2020, një delegacion i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq – Zyra Rajonale në Beograd mbajti një vizitë në ambientet e Kryqit të Kuq të RMV. Gjatë vizitës u zhvillua bisedë rreth aktiviteteve të tanishme që po zbatohen me mbështetjen e KNKK dhe u diskutuan mundësitë dhe sfidat për avancimin e efikasitetit dhe komunikimit ndërmjet organizatave.

< kthehu mbrapa