јануари 27, 2015

„Превенција од трговија со луѓе“

prevencija_trgovija_so_luge

Црвениот крст на Република Македонија како сериозен партнер на државата во реализација на превентивните активности за борба против трговија со луѓе обезбеди проектна поддршка  од Владата на Република Македонија за надградба на капацитетите на националното друштво и подигање на свеста на младата популација за заштита од трговијата со луѓе.

Црвениот крст на РМ  во рамките на Проектот: ,,Превенција од трговија со луѓе,, на 23 јануари 2015 година во Кочани, одржа инструктивна работилница со секретарите и координаторите на овој проект  кој ќе се имплементира преку општинските организации на Црвен крст Кочани, Валандово и Делчево. Целта на работилницата беше да се претстават проектните содржини кои согласно планот за акција ќе се имплементираат заклучно со јуни 2015 година, како и беа презентирани позитивни  практики од досегашни имплементирани превентивни активности.

За зајакнување на капацитетите на младите волонтери на Црвениот крст предвидени се две обуки за врсничка едукација и Форум театар, кои пак стекнатите знаења, преку превентивни лекции ќе ги пренест на нивни врсници во основни и средни училишта во Кочани, Валандово и Делчево со цел  подигање на свеста на младите за заштита од трговијата со луѓе.

< врати се назад