јули 8, 2024

Спроведени работилници за психо-социјална поддршка

Во периодот од 02.07.2024 до 04.07.2024 Центарот за ментално здравје и психо-социјална поддршка при Црвениот крст во соработка со Цементарница УСЈЕ АД Скопје реализираше 3 работилници за психо-социјална поддршка, прва психолошка помош и справување со стрес наменета за вработените од Цементарница УСЈЕ АД Скопје. Работилниците беа реализирани од психолози од Црвениот Крст во просториите на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, а на вработените им беа поделени алатки за справување со стрес, интерактивни вежби, како и теоретска основа за прва психолошка помош, психо-социјална поддршка и справување со стрес. Работилниците беа во времетраење од 2 часа и истите ги посетија повеќе од 180 лица. Црвениот крст се заблагодарува за успешната соработка и ја поздравува грижата за менталното здравје на вработените која ја покажува Цементарница УСЈЕ АД Скопје.

< врати се назад