јули 3, 2024

Завршен состанок за проектни активности за развој на деловни социјални услуги

Црвениот крст на РСМ во соработка со Австрискиот Црвен крст во рамки на Проектот  „Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во Црвен крст на РСМ“, поддржан од Австриската агенција за развој, Австрискиот Црвен крст и Швајцарскиот Црвен крст,  на 02.07.2024 година одржа завршен состанок со цел да се презентираат постигнатите реултати, како и да се споделат научените лекции од имплементираните активности. Во период од четири години беа развиени  услуги за помош и поддршка на стари лица – Итно копче, транспорт за лица ккои не се во животозагрозувачка состојба во Скопје, како и поддршка во имплементација на Центарот за помош и нега на стари лица во Струмица.  Учесниците на состанокот дискутираа за одржлив развој на услугите кои  се наменети за подобрување на квалитетот на животот на постарите граѓани во заедниците.

< врати се назад