May

Дата

Крводарителска акција 

ООЦК

Време на одржување

Очекуван број

Забелешки

01.05.

Празник 1 Мај – Ден на трудот

Велигден

       

02.05.

Втор ден Велигден

       

03.05.

Граѓанство

Кр.Паланка

10-15

30

Црвен крст Кр.Паланка

04.05.

СОУ Кирил и Методиј

Неготино

09-14

30

 

04.05.

Единица за специјални задачи – ЕСЗ

Центар

09-14

50

БХ – Касарна Илинден

04.05.

СОУ Никола Карев

Струмица

08-14

30

 

04.05.

Факултети на УЈИЕ

Тетово

09-15

20-30

Ректорат на УЈИЕ

05.05.

ЕБР Ѓорче Петров

Карпош

09-14

30

БХ – Не е потврдена

05.05.

Граѓанство

Делчево

09.30-13.30

40

Црвен крст Делчево

05.05.

Општина Петровец

Г.Баба

09-14

30

 

05.05.

СОУ Мирче Ацев

Прилеп

08-13

30

СТМ Прилеп

05.05.

Ветерани

Куманово

10.30-13.30

30

Клуб на воени ветерани

05.05.

Факултети на УЈИЕ

Тетово

09-15

20-30

Ректорат на УЈИЕ

05.05.

Завод Кочо Рацин

Битола

10.30-12.30

10-15

 

06.05.

Граѓанство Мак.Каменица

Делчево

09.30-13.30

25-30

Кино сала

06.05.

МВР – Центар за обука на кадри

Г.Баба

09-14

40

Идризово

06.05.

МЗ Стримница

Тетово

11-16

20

 

07.05.

сабота

       

08.05.

Христијанска црква Оаза

Штип

12-17

40-50

Радио Канал 77 Штип

09.05.

ПС НФОО

Центар

09-13

15-20

БХ

09.05.

СУГС Васил Антевски Дрен

К.Вода

08-15

60-80

 

09.05.

Факултети на ДУТ

Тетово

10-15

5-10

Фак. за уметност

10.05.

СОУ Здравко Чочковски

Дебар

10-14

20

 

10.05.

Граѓанство

Кавадарци

09-14

20-30

Црвен крст Кавадарци

10.05.

Агенција за електронски комуникац.

Центар

11.30-16

20-30

Позади МНР

10.05.

Факулт. за туризам и угостителство

Охрид

10-14

20-30

 

10.05.

Факултети на ДУТ

Тетово

10-15

10-15

Филоз.Филол. Екон.Правен

11.05.

МВР – седиште

Центар

09-14

30-40

БХ

11.05.

АРМ Кичево

Кичево

09-14

30-40

Касарна Чеде Ф. Даме

11.05.

Технички факултет

Битола

11-15

20-30

 

11.05.

Вработени во Општина Струмица

Струмица

08-14

20

СТМ Струмица

11.05.

Факултети на ДУТ

Тетово

10-15

10

Природни науки

12.05.

СУГС Владо Тасевски

К.Вода

08.30-14

60-70

 

12.05.

Граѓанство Чашка

Велес

10-15

30-40

Општина Чашка

12.05.

АД Алкалоид

Г.Баба

08.30-15

50-60

30 БХ

12.05.

Факултети на ДУТ

Тетово

10-15

10-15

ФФК и Апликативни науки

13.05.

АД Факом

Г.Баба

08-13

30-35

 

13.05.

Трад. Ристо Калеников

Гевгелија

11-17

40-50

Народен театар

13.05.

Рудник Бучим

Радовиш

09-15

30-40

 

13.05.

Општина Кисела Вода

К.Вода

11-15

30

 

13.05.

Факултети на ДУТ

Тетово

10-15

10-20

Медицински

14.05.

сабота

       

15.05.

недела

       

16.05.

Вработени во Општина Центар

Центар

09-12.30

20

 

17.05.

Студентски дом Стив Наумов

Г.Баба

11-16

40-50

 

17.05.

Факултети на Универз. Визион

Гостивар

12-16

20

 

18.05.

Граѓанство

Валандово

09-14

30

Црвен крст Валандово

18.05.

АД Алкалоид Лафома

Карпош

09-14

30-40

БХ

18.05.

Агенција за храна и ветеринарство

Центар

09-14

20

 

18.05.

Граѓанство Василево

Струмица

09-14

20-30

 

19.05.

Граѓанство

Берово

09.30-15

40-50

Општина Берово

19.05.

Планинарско друштво Антигонеа

Неготино

10-15

20-30

Црвен крст Неготино

19.05.

ТППЕ Крива Паланка

Кр.Паланка

10-15

30-40

 

20.05.

ЈП Дрисла

К.Вода

09-14

20-30

 

20.05.

Граѓанство

Д.Хисар

08.30-13

30-40

Дом на култура

20.05.

Здружение на граѓани

Чаир

10-16

30-40

Чифте Амам

21.05.

Трад. Гордана Стојковска

Тетово

10-15

40-50

Општина Брвеница

22.05.

недела

       

23.05.

Граѓанство

Крушево

09-15

40

Здравствен Дом Крушево

24.05.

Празник Св.Кирил и Методиј

       

25.05.

Славјански Универзитет

Битола

09.30-13

15-20

 

25.05.

Граѓанство

Виница

09-15.30

100

Црвен крст Виница

25.05.

Граѓанство

Струмица

08-14

20

СТМ Струмица

26.05.

ПИОМ

К.Вода

09-14

40

БХ

26.05.

Граѓанство

Дебар

10-14

20-25

Црвен крст Дебар

26.05.

Граѓанство

Кочани

08.30-15

30-40

Црвен крст Кочани

26.05.

АД Макпетрол – подр. Куманово

Куманово

09-14

30

Бензинска пумпа/влез

27.05.

ПС Гостивар

Гостивар

09-15

40-50

БХ

27.05.

Раде Кончар

К.Вода

10-14

20-30

БХ

27.05.

Граѓанство Стримница – О. Желино

Тетово

10-15

20-30

ОУ Ибраим Темо

27.05.

Граѓанство Зрновци

Кочани

13-17

20

Општина Зрновци

28.05.

Здружение на граѓани

К.Вода

11-15

15-20

Амбуланта – Батинци

29.05.

МЗ Усје

К.Вода

10.30-15.30

20-30

Црква Св. Атанас

30.05.

Граѓанство

Кратово

09-15

30

Општина Кратово – 15 БХ

31.05.

ФЗЦ  Куманово

Куманово

09-14

30-40

 
< go back