September 14, 2013

Посета на Црвен крст на Република Македонија од страна на Леон Проп директор на ЕУ канцеларијата на Црвен крст во Брисел

Директорот на ЕУ канцеларијата на Црвен крст во Брисел г-дин Леон Проп на 02 септември 2013 година оствари посета на Црвен крст на Република Македонија. На работната средба остварена со генералниот секретар на Црвениот крст г-дин Саит Саити, и стручната служба на Црвениот крст на РМ имаше прилика да се запознае со работата и активностите на Црвениот крст и можностите за поддршка и понатамошна заедничка соработка.

Во рамките на официјалната средба со директор на ЕУ канцеларијата на Црвен крст од Брисел г-дин Леон Проп, генералниот секретар го искажа своето задоволство од досегашната поддршка и соработката која ќе се оствари во иднина.

Г-дин Леон Проп исто така одржа кратка презентација за улогата и работа во ЕУ канцеларијата на Црвен крст во Брисел пред стручната служба на Црвен крст на РМ при што во своето излагање изрази честитки за досегашните достигнувања на националното друштво во бројните реализирани активности од сите области кои имаше можност да ги види, како и ги потенцирааше идните можности за понатамошна соработка. Во текот на својот престој во Македонија г-дин Проп оствари посета и на општинската организација Црвен крст Куманово, како и Црвен крст на град Скопје при што се запознаа поблиску со теренските активности на националното друштво.Директорот на ЕУ канцеларијата на Црвен крст во Брисел г-дин Леон Проп на 02 септември 2013 година оствари посета на Црвен крст на Република Македонија. На работната средба остварена со генералниот секретар на Црвениот крст г-дин Саит Саити, и стручната служба на Црвениот крст на РМ имаше прилика да се запознае со работата и активностите на Црвениот крст и можностите за поддршка и понатамошна заедничка соработка.

Во рамките на официјалната средба со директор на ЕУ канцеларијата на Црвен крст од Брисел г-дин Леон Проп, генералниот секретар го искажа своето задоволство од досегашната поддршка и соработката која ќе се оствари во иднина.

Г-дин Леон Проп исто така одржа кратка презентација за улогата и работа во ЕУ канцеларијата на Црвен крст во Брисел пред стручната служба на Црвен крст на РМ при што во своето излагање изрази честитки за досегашните достигнувања на националното друштво во бројните реализирани активности од сите области кои имаше можност да ги види, како и ги потенцирааше идните можности за понатамошна соработка. Во текот на својот престој во Македонија г-дин Проп оствари посета и на општинската организација Црвен крст Куманово, како и Црвен крст на град Скопје при што се запознаа поблиску со теренските активности на националното друштво.

Директорот на ЕУ канцеларијата на Црвен крст во Брисел г-дин Леон Проп на 02 септември 2013 година оствари посета на Црвен крст на Република Македонија. На работната средба остварена со генералниот секретар на Црвениот крст г-дин Саит Саити, и стручната служба на Црвениот крст на РМ имаше прилика да се запознае со работата и активностите на Црвениот крст и можностите за поддршка и понатамошна заедничка соработка.

Во рамките на официјалната средба со директор на ЕУ канцеларијата на Црвен крст од Брисел г-дин Леон Проп, генералниот секретар го искажа своето задоволство од досегашната поддршка и соработката која ќе се оствари во иднина.

Г-дин Леон Проп исто така одржа кратка презентација за улогата и работа во ЕУ канцеларијата на Црвен крст во Брисел пред стручната служба на Црвен крст на РМ при што во своето излагање изрази честитки за досегашните достигнувања на националното друштво во бројните реализирани активности од сите области кои имаше можност да ги види, како и ги потенцирааше идните можности за понатамошна соработка. Во текот на својот престој во Македонија г-дин Проп оствари посета и на општинската организација Црвен крст Куманово, како и Црвен крст на град Скопје при што се запознаа поблиску со теренските активности на националното друштво.

< go back