Останати новости

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ЕДУКАЦИЈА НА МОТИВАТОРИ ЗА ДОБРОВОЛНОТО КРВОДАРИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКА ПОПУЛАЦИЈА

Од 16-18 октомври 2020 година во хотел “Солферино” во Струга  се одржа семинар за едукација на мотиватори за...>>


Црвениот крст на Република Северна Македонија – Скопје јавно објавува Барање за прибирање понуди бр.1/2020

Црвениот крст на Република Северна Македонија – Скопје јавно објавува Барање за прибирање понуди бр.1/2020 Набавувач: Црвен крст...>>


18 Октомври – Европски ден на борба против трговија со луѓе

Трговијата со луѓе е сериозен општествен проблем и претставува најтешка форма на кршење на основните човекови права –...>>


Кампања по повод Недела на борба против гладта

Црвениот крст на Република Северна Македонија по повод Неделата на борба против гладта, од 16 до 22 октомври...>>


ЦКА-ПХВ недела, 21-27 септември

Цел на неделата: Промоција на култура, толеранција, мир и соживот меѓу младите 2020 година ќе биде запаметена како...>>


види ги сите