Останати новости

Светски ден на здравјето 2021 година – Градење на поправеден, поздрав свет

Светскиот ден на здравјето е глобален ден за подигање на јавната свест за здравјето кој се одбележува секоја...>>


Зајакнување на отпорноста на старите лица и лицата со попреченост за време на КОВИД-19 и идни катастрофи

Проектот „Зајакнување на отпорноста на старите лица и лицата со попреченост за време на КОВИД-19 и идни катастрофи“...>>


#11CKAPHV

На 01.04.2021 се оддржа единаесетата ЦКА-ПХВ онлајн работилница со наслов „Еко Прва Помош“. Истата беше реализирана од ПХВ...>>


Доделување на сертификати за успешно завршена обука за негуватели на стари лица и лица со попреченост и дополнителен настан за нивна промоција на пазарот на труд.

На 01.04.2021, во просториите на Црвениот крст на Република Северна Македонија, беа доделени Сертификати за Негуватели на стари...>>


Благодарници за нашите средношколци херои

Црвениот крст на РСМ во соработка со ИТМ и во време на пандемија организираа крводарителски акции во средните...>>


види ги сите