Останати новости

01 Јуни, Денот на згрижувачи

Запознајте ја…. Згрижувачката Џулијана имала позитивни примери во своето семејство преку роднини кои згрижувале деца и таа учела...>>


НОВА СОРАБОТКА СО ПРИЈАТЕЛИТЕ ОД РОШ МАКЕДОНИЈА

Компанијата Рош Македонија во перидот на КОВИД-19(коронавирус) започна нова соработка за поддршка на лицата кои се корисници на...>>


Хуманитарна помош за стари и изнемоштени лица по повод празникот Рамазан Бајрам

Во рамките на социјалниот сервис „Дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови”...>>


види ги сите