Останати новости

Јавна расправа за членување во Црвен крст на РСМ

На 08 јуни 2021 година се одржа јавна расправа за воведување на нов модел на членување во Црвен...>>


#20CKAPHV

И веќе подготвени за овој четврток, дваесеттата работилница, 10 јуни во 20.00 часот. Ве покануваме да бидете со...>>


Црвен крст на РСМ донираше донација во вредност од 320.000 евра

По повод Светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина како и Денот на осамостујувањето на Црвен крст...>>


Посета на делегација од Факултететот за физичко образование, спорт и здравје, во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“

На 03.06.2021 година, во  Центарот за подготвеност и одговор при катстрофи на Црвен крст на Република Северна Македонија...>>


Обука за нови ориентери на Црвен крст на РСМ

Во периодот од 31 мај до 01 јуни 2021 година се одржа дводневна онлајн работилница за нови ориентери...>>


види ги сите