Останати новости

Трет лидерски состанок на мрежата „Соседите помагаат први“

На 03.07.2024 година во Сараево се одржа третиот лидерски состанок на членките на мрежата „Соседите помагаат први“. На...>>


Одржан регионален состанок на Генерални секретари

На 02.07.2024 година во Сараево се одржа состанок на Генералните секретари од кластерот на Југоисточна Европа на Меѓународната...>>


ЈАВЕН ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ ЗА УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНА ШКОЛА ЗА МИГРАЦИИ

Краток опис Меѓународната Школа за Миграции е наменета за млади кои имаат предзнаења од областа на правните аспекти...>>


Завршен состанок за проектни активности за развој на деловни социјални услуги

Црвениот крст на РСМ во соработка со Австрискиот Црвен крст во рамки на Проектот  „Развој на деловни услуги...>>


Грижата за менталното здравје на старите лица за време на жешкото лето

Користењето на одредени техники може да помогне во одржувањето на менталното здравје и благососотјба на постарите поединци во...>>


види ги сите