Останати новости

Академија за дисеминатори за меѓународно хуманитарно право

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамки на програмата за промоција на Меѓународното хуманитарно право во период...>>


Работилница за менторска развојна програма на 8 ООЦК

Во рамките на иницијативата за развој на 8 ООЦК и утврдената динамика за воспоставување на менторска развојна програма...>>


Претседателот Пендаровски на првата Академија за дисеминатори за Меѓународно хуманитарно право

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамки на програмата за промоција на Меѓународното хуманитарно право во период...>>


Барање на понуди за продажба на патнички возила

Почитувани,   Ве молиме да ни доставите понуда за купување на патнички возила сопственост на Црвен крст на...>>


Тркалезна маса на тема „Модернизирање на социјалните услуги – како понатаму“

Во рамките на проектот финансиран од Евроспаката Унија „Поддршка на модернизацијата и деинституционализацијата на социјалните услуги“,  во организација...>>


види ги сите