Останати новости

Одбележување на Недела на борба против шеќерна болест

Црвениот крст на Република Северна Македонија традиционално ја одбележува Неделата на борба против шеќерната болест (дијабет) од 10-16...>>


Тренинг за психолошка прва помош и психо-социјална поддршка

Во периодoт од 03 – 06 Октомври 2021, Црвениот крст на Република Северна Македонија со поддршка на Меѓународната...>>


Учество на Тренинг за тренери за здравје во итни состојби

Во периодот од 5 до 7 Октомври 2021 година во Будимпешта, Унгарија регионалната канцеларија за Европа на Меѓународната...>>


ПОСЕТА НА АТИНА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА REDPRENEUR

Во периодот од 4 до 7 октомври 2021, претставници од Црвениот крст на Република Северна Македонија ( Централна...>>


види ги сите