Останати новости

Oбука за „Фонд за подготвеност и одговор при катастрофи“

Во периодот од 21 до 23 февруари 2023 година, во Сараево тројца претставници на Црвениот крст на Република...>>


ПХВ обуки за дисеминација

Во овој период бројни се обуките кои се реализираат преку ПХВ програмата низ Општинските организации на Црвен крст...>>


Собрани 38.555.035 денари за настраданото население погодено од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија

Заклучно со 23.02.2023 година преку донаторските телефонските линии и од Фондот на солидарност на Црвен крст на РСМ...>>


Донација од Форумот на жени на СДСМ

На 20.02.2023 година од страна на Претседателката на Форумот на жени на СДСМ, Јована Тренчевска, во магацинските простории...>>


ОБУКА ЗА ПСИХО-СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА ПРИ ИТНИ И КРИЗНИ СОСТОЈБИ

Во период од Ноември 2022 до Февруари 2023, се одржаа циклус обуки за психо-социјална поддршка при итни и...>>


види ги сите