Главни вести

Одржана работилница за ангажирање со креаторите на политиките за застапување за промени и партнерски состанок

Во рамки на регионалниот проект „Зајакнување на отпорноста на стари лица и лица со попреченост за време на...>>


Меѓународна обука за поддршка во готовина и ваучери

Во периодот 23-27 јануари во центарот “Солферино“ – Струга се одржува интернационална обука за развивање и користење на механизми...>>


Почитувани, На крајот од годината кој изминува дозволете ми да искажам посебна благодарност до сите наши волонтери, вработени,...>>


Академија за дисеминатори за меѓународно хуманитарно право

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамки на програмата за промоција на Меѓународното хуманитарно право во период...>>


Работилница за менторска развојна програма на 8 ООЦК

Во рамките на иницијативата за развој на 8 ООЦК и утврдената динамика за воспоставување на менторска развојна програма...>>


Претседателот Пендаровски на првата Академија за дисеминатори за Меѓународно хуманитарно право

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамки на програмата за промоција на Меѓународното хуманитарно право во период...>>


Барање на понуди за продажба на патнички возила

Почитувани,   Ве молиме да ни доставите понуда за купување на патнички возила сопственост на Црвен крст на...>>


Тркалезна маса на тема „Модернизирање на социјалните услуги – како понатаму“

Во рамките на проектот финансиран од Евроспаката Унија „Поддршка на модернизацијата и деинституционализацијата на социјалните услуги“,  во организација...>>


Регионален состанок на мрежата на воспоставување на семејни врски

На 6 и 7 декември 2022 година во Белград, Р. Србија се одржа регионален состанок на Службата за...>>


СВЕЧЕНО ОТВОРЕН НОВИОТ ОБЈЕКТ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ ГЕВГЕЛИЈА

Во присуство на генералниот секретар на Црвениот крст на РСМ, Саит Саити, на претседателот на Црвениот крст на...>>


Одбележување на Светскиот ден на волонтерството – 5 декември

По повод Светскиот ден на волонтерството, Црвениот крст на РСМ организираше пригоден настан на 5 декември  2022 во...>>


Обука за Психо-социјална поддршка при итни и кризни состојби

Од 02 до 04 Декември 2022 се одржа  обука за психо-социјална поддршка при итни и кризни состојби. Оваа...>>


Нов концепт за доброволно крводарителство

Во периодот од 02 до 04 декември 2022 година во Центарот за едукација Солферино во Струга ,се оддржа...>>


< врати се назад