Lajme të tjera

HAPJA SOLEMNE E OBJETIT TË RI TË KRYQIT TË KUQ TË GJEVGJELISË

Në prani të Sekretarit të Përgjithshëm të Kryqit të Kuq të RMV, Sait Saiti, Kryetarit të Kryqit të...>>


Trajnim për mbështetje psiko-sociale në raste urgjente dhe krize

Nga data 2 deri më 4 dhjetor të vitit 2022 u mbajt trajnimi për mbështetje psiko-sociale në raste...>>


Koncept i ri për dhurimin vullnetar të gjakut

Nga data 2-4 dhjetor të vitit 2022 në Hotelin “Solferino” në Strugë u mbajt seminari për dhurimin e...>>


5 dhjetori, Dita Botërore e Vullnetarizmit

Vullnetarizmi paraqet bazë për transformim social dhe ekonomik, nëpërmjet të cilit sigurohet ndikim i qëndrueshëm për shkak të...>>


Shënimi i Javës së luftës kundër HIV/SIDËS (1-7 dhjetor)

Nga data 1-7 Dhjetor të vitit 2022, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje...>>


See all