Lajme të tjera

Përforcimi i rrezistencës së personave të moshuar dhe personave me aftësi të kufizuara gjatë KOVID-19 dhe katastrofa të ardhshme

Projekti “Forcimi i rezistencës së të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara gjatë KOVID-19 dhe katastrofave të...>>


#11KKAPVH

Më 01.04.2021 u mbajt punëtoria e njëmbëdhjetë online KKA-PVH me titull “Ndihma e Parë Eko”, E njëjta u...>>


Mirënjohje për nxënësit heronj të shkollave të mesme

Kryqi i Kuq i RMV në bashkëpunim me ITM edhe gjatë pandemisë organizuan aksione të dhurimit të gjakut...>>


PROMOVIMI I 15 KANDIDATËVE TË CILËT E KALUAN TRAJNIMIN PËR KUJDESTARË

Si pjesë e projektit për zbutjen dhe tejkalimin e pasojave ekonomike dhe psikologjike të shkaktuara nga pandemia KOVID-19,...>>


See all