Lajme të tjera

Vizitë nga ana e delegacionit të Këshillit republikan për siguri në komunikacionin rrugor

Më 07.07.2021 Kryqi I Kuq I Republikës së Maqedonisë së Veriut u vizitua nga ana e delegacionit të...>>


Takim pune me sekretarët e OKKK / KKQSH

Më 05.07.2021 Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut mbajti takime pune me sekretarët e organizatave...>>


Takim pune me orientuesit e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Më 2 korrik 2021, në zyrën qendrore të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë Veriore, u mbajt...>>


Procesi i Përgatitjes për përgjigje efektive gjatë katastrofave (Preparedness for effective response)

Gjatë muajit qershor të vitit 2021 në kuadër të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut...>>


See all