Bëhu vullnetar

Bëhuni vullnetar i Kryqit të Kuq

Koha juaj dhe kompetencat mund të bëjnë dallimin e vërtetë në jetën e njerëzve

 

Në Lëvizjen ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe ka mbi 13 miljon vullnetarë aktiv të cilët sigurojnë ndihmë dhe përkrahje për rreth 150 miljon njerëz në bazë vjetore.

 

90% e personave të angazhuar në Kryqin e Kuq në botë janë cullnetarë

Doni të jeni vullnetarë?

 

Vullnetar i Kryqit të Kuq të RMV është një person i cili kryen veprimtari vullnetare për një shoqatë kombëtare, herë pas here ose rregullisht. Vullnetarizmi i Kryqit të Kuq është një aktivitet që motivohet nga vullneti i lirë i personit për të bërë vullnetarizmin, dhe jo nga dëshira për përfitime materiale ose financiare ose presion të jashtëm shoqëror, ekonomik ose politik dhe synon të përfitojë nga komunitetet e prekshme në komunitetet në përputhje me Parimet Themelore Kryqi i Kuq dhe Gjysmëhëna e Kuqe.

 

Ku mund të vullnetarizoni?

 

Në secilën prej 33 organizatave komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit ka persona përgjegjës për koordinimin dhe organizimin e punës së vullnetarëve në nivelin lokal. Puna e vullnetarëve organizohet në përputhje me interesin dhe kompetencat e vullnetarëve dhe programin dhe aktivitetet e projektit të realizuara nga secila organizatë e Kryqit të Kuq në nivelin lokal.

 

Si i përgatisim vullnetarët tanë?

 

Para se të angazhohet vullnetari në aktivitetet e Kryqit të Kuq, individi kalon trajnimin e duhur orientues dhe njihet me organizatën e Kryqit të Kuq, detyrat dhe aktivitetet që zbatohen në nivelin kombëtar dhe lokal.

 

Vullnetari merr pajisje dhe uniformë të përshtatshme me një përshkrim të qartë të detyrave, kohëzgjatjen e angazhimit dhe njihet me të drejtat dhe detyrimet gjatë angazhimit vullnetar.

 

Vullnetarizmi është një mundësi që individët të jenë pjesë e një grupi më të gjerë shoqëror në komunitet dhe të ndërtojnë miqësi, bashkëpunim dhe shoqëri të re.

 

Gjatë punës vullnetare individi ka mundësinë për zhvillim dhe azhurnim personal, profesionalisht dhe personalisht. Vullnetarët kanë mundësi të mësojnë dhe të marrin pjesë në trajnime të specializuara në fusha të ndryshme të organizuara nga Kryqi i Kuq në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

 

Kursi orientues për vullnetarë të rinj

 

Mësoni më shumë rreth historisë, misionit, vizionit dhe vlerave të Kryqit të Kuq përmes prezantimit tonë të orientimit. Ju do të njiheni me Kryqin e Kuq dhe Lëvizjen e Gjysmëhënës së Kuqe, emblemat tona dhe programet e Kryqit të Kuq të RMV në të cilat mund të dilni vullnetarisht.

 

 

Prezantim për vullnetarizim në Kryqin e Kuq të RMV

 

 

 

Fletushkë për vullnetarë dhe anëtarë

 

Në broshurën për vullnetarët dhe anëtarët e Kryqit të Kuq të RMV mund të mësoni më shumë rreth historisë, mandatit dhe punës së Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, veçanërisht për programet e Kryqit të Kuq të RMV dhe mundësitë për vullnetarizëm në programet tona në nivel kombëtar dhe lokal.

 

Formular për vullnetarizim në Kryqin e Kuq të RMV

 

 

 

 

 

 

 

Dëshironi të na ndihmoni të bëjmë dallimin?

 

A ju frymëzon ajo që lexoni për të bërë diçka? Nëse është kështu, atëherë bashkohu në Kryqin e Kuq të RMV dhe bëhu pjesë e lëvizjes më të madhe humanitare.

Anëtarësohuni në Kryqin e Kuq të RMV. Bëhuni vullnetarë.

Në faqen tonë të internetit: redcross.org.mk, lexoni më shumë rreth asaj që bëjmë. Bashkohu me ne!

 

 

Plotësoni fletëparaqitjen dhe bëhuni pjesë e familjes së madhe humane të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut:

  Emri

  Mbiemri

  Email

  Komuna

  Lënë mesazh:

  < kthehu mbrapa