MARRËVESHJE

BASHKËPUNIM BILATERAL
Marrëveshje të nënshkruara për bashkëpunim
International Cooperation

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë ka nënshkruar protokole për bashkëpunim bilateral me më shumë shoqata nacionale të KK dhe GJHK të cilat e rregullojnë bashkëpunimin programor të shoqatave nacionale në nivel nacional dhe komunal.

 

Me Kryqin e Kuq të Bullgarisë Protokol për bashkëpunim të nënshkruar më 16.09.1994
Me Gjysmëhënën e kuqe të Turqisë Protokol për bashkëpunim të nënshkruar më 30.08.1995
Me Kryqin e Kuq të Rumunisë Protokol për bashkëpunim të nënshkruar më 25.09.1995
Me Kryqin e Kuq të Gjermanisë Protokol për bashkëpunim të nënshkruar më 02.07.1996
Me Kryqin e Kuq të Spanjës Protokol për bashkëpunim të nënshkruar më 20.03.1997
Me Kryqin e Kuq të Suedisë Protokol për bashkëpunim të nënshkruar më 20.03.1997
Me Kryqin e Kuq të Shqipërisë Protokol për bashkëpunim të nënshkruar më 28.03.1998
Me Kryqin e Kuq të B dhe H Protokol për bashkëpunim të nënshkruar më 24.10.2002
Me Kryqin e Kuq të Serbisë Protokol për bashkëpunim të nënshkruar më 16.01.2007
Me Kryqin e Kuq të Malit të Zi Protokol për bashkëpunim të nënshkruar më 11.05.2007
Me Kryqin e Kuq të Bullgarisë Protokol për bashkëpunim të ripërtrirë më 30.05.2007
Me Gjysmëhënën e kuqe të Turqisë Protokol për bashkëpunim të ripërtrirë më 28.05.2008
Me Gjysmëhënën e kuqe të Turqisë Protokol për bashkëpunim të ripërtrirë më 08.04.2010
< kthehu mbrapa