Tregimi ynë

Të rinjtë nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore janë të rinj entuziastë, ambiciozë dhe të përkushtuar të cilët investojnë kapacitetet e tyre, njohuritë, aftësitë dhe kohën e lirë për të përmbushur misionin e organizatës dhe për të ndihmuar atë që ka nevojë për të shumica.

(VULLNETARË AKTIV NË VITIN 2020)

Si jemi të organizuar?

Veprimtaria ynë është e organizuar në nivel kombëtar dhe lokal. Brenda secilës organizatë komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit, të rinjtë janë të organizuar në Klubet e Rinisë, ndërsa në nivelin kombëtar përfaqësuesit e të gjitha klubeve të të rinjve përbëjnë Këshillin Rinor si organi më i lartë i Rinisë së Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Ekzistojnë 34 klube të të rinjve që veprojnë në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, brenda kornizës së të cilave nga 31.12.2021, 1956 vullnetarë të rinj janë regjistruar në 33 klube të të rinjve. Të 34 klubet rinore funksionojnë në përputhje me Rregulloren për organizimin dhe punën e Rinisë së Kryqit të Kuq të RMV dhe Statutet e Organizatave Komunale dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit. Për më tepër, secili klub i të rinjve ka Udhëzuesin e tij Organizativ i cili përshkruan se si të organizohet, i cili ndryshon në varësi të nevojave të klubit.

(KLUBE PËR TË RINJ)

Në disa klube rinore ka një degëzim të formave më të vogla organizative për shkak të mbulimit të gjerë territorial në shkolla ose bashkësi lokale (klube shkollore për arsim dhe parandalim), dhe në disa vende ka degë të klubeve të organizuara për të vepruar në programe të caktuara (Klubi 25 ose dhurues të gjakut të klubit rinor).

Kush mund të bëhet vullnetar në radhët e të rinjëve?

Çdo person deri në moshën 30 vjeç, pavarësisht nga kombësia, feja, profili arsimor, profesioni, sepse ne veprojmë nën parimin e paanësisë. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të gjeni në hartën që mund të gjeni në këtë faqe për të kërkuar zyrën më të afërt të Kryqit të Kuq ose të plotësoni një aplikim elektronik në seksionin “BËHU VULLNETAR”.

(BËHU EDHE TI VULLNETAR)

< kthehu mbrapa