Bordi drejtues

Lista e Bordit drejtues i Asamblesë të Kryqit të Kuq të RMV 2022-2026
 
 
1. Romel Velev Kryetar
2. Nuhi Jusufi Nënkryetar
3. Liljana Ristevskа Nënkryetar
4. Dimitar Karakulev Antarë
5. Vesna Terziоska Antarë
6. Daut Selimi Antarë
7. Biljana Kostova Antarë
8. Viktorija Milanovska Patrakliev Antarë
9. Fadbi Osmani Antarë
10. Vasil Tunev Antarë
11. Mile Toshev Antarë
12. Burak Shabani Antarë
13. Aleksandra Sandeva Antarë
< kthehu mbrapa