Transformimi 28

Promovimi i kornizës zhvillimore të Kryqit të Kuq të RMV, Transformimi-28

Më 17 tetor 2023, Kryqi i Kuq i RMV organizoi një ngjarje për të promovuar Kornizën e re...>>


Prezantimi i procesit “Transformimi 28” para kryetarëve të OKKK/KKQSH dhe KKRMV

Në periudhën nga data 4-6 nëntor të vitit 2022, në Strugë u mbajt takim pune me Kryetarët e...>>


Prezantimi i procesit “Transformimi 28” para Kryetarit të RMV z. Stevo Pendarovski

Më  datën 07.06.2022, gjatë një seance të rregullt të Bordit Drejtues të Kryqit të Kuq të RMV, ishte...>>


TAKIM PUNE ME PËRFAQËSUES TË ODAVE EKONOMIKE DHE SEKTORIT KORPORATIV

Procesin fillestar konsultativ-pjesëmarrës nga Transformimi 28 e përfunduam me takimin e fundit me përfaqësues të odave ekonomike dhe...>>


TAKIM PUNE ME PËRFAQËSUESIT E MEDIAVE PËR PROCESIN “TRANSFORMIMI 28”

Më 12.05.2022 në hapësirat e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut u mbajt takim pune...>>


TAKIM PUNE ME PËRFAQËSUES TË ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE JOQEVERITARE

Sot përfunduam edhe takimin e parafundit të punës në kuadër të procesit “Transformimi 28”. E njejta është realizuar...>>


Takim pune me profesorë universitar për procesin “Transformimi 28”

Me datë 10.05.2022 në hapësirat e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut u mbajt takim...>>


TAKIM PUNE ME PËRFAQËSUESIT E MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MINISTRISË PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE

Më 21.04.2022 në hapësirat e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut u mbajt takim pune...>>


Takim me drejtorët e Qendrës së Menaxhimit të Krizave dhe Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim për përgatitjet për procesin “Transformimi 28”.

Me datë 20.04.2022 në ambientet e Qendrës për Përgatitje dhe Reagim ndaj Fatkeqësive të KKRMV-së u mbajt takim...>>


< kthehu mbrapa