Informacione me karakter publik

Personi zyrtar për ndërmjetësim me informacione dhe për dhënie të ndihmës së parë poseduesve dhe kërkuesve të informacioneve me karakter publik në Komisionin për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik është:

 

m-r Majlinda Mustafa

telefon kontakti 023114355

email mustafa@redcross.org.mk

 

Formulare:

 

< kthehu mbrapa