Shpallje

THIRRJE PËR MBLEDHJEN E OFERTAVE

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore, në kuadër të projektit “Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për...>>


THIRRJE PËR MBLEDHJEN E OFERTAVE

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore, në kuadër të projektit “Mbështetje për zhvillimin gjithëpërfshirës të shërbimeve...>>


Thirrje për furnizimin e softuerit për monitorimin e Butonit emergjent

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në kuadër të projektit “Mbështetje për zhvillimin gjithëpërfshirës të...>>


Thirrje për angazhimin e një eksperti Teknik – person juridic për shërbimin Butoni Emergjent pranë Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall thirrje për angazhimin e një eksperti-juridik për monitorimin,...>>


Për kryerjen e hulumtimit të tregut në Shkup dhe Dojran

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall  thirrje për angazhimin e një eksperti për përgatitjen...>>


KUSHTE PËR ANGAZHIMIN E NJË EKSPERTI PËR VLERËSIMIN E PASURISË ME QËLLIM ZBATIMIN E DETYRAVE TË PUNËS

Për kryerjen e hulumtimit të tregut në Shkup dhe Dojran Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së...>>


Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë publikon shpallje për rekrutimin e një Praktikanti të marrëdhënieve me publikun:

Të nderuar,   Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë publikon shpallje për rekrutimin e një Praktikanti të...>>


KONKURS NDËRKOMBËTAR SHPËRBLYES

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit në  bashkëpunim me Shoqatën e dizajnerëve grafikë “Pllakart”, si pjesë e...>>


Kursi për mësimin e alfabetit Braj

Në kuadër të Qendrës për mbështetjen e personave me shikim të dëmtuar, fillojmë me realizimin e një aktiviteti...>>


Thirrje për paraqitjen e pjesëmarrëseve për të marrë pjesë në trajnimin të kujdestareve për ofrimin e kujdesit për personat e moshuar

Në kuadër të Projektit “Krijimi i mundësive të reja për punësimin e grave”, implementimi i të cilit është...>>


Paraqitje për trajnim për ndihmën e parë për dado (bebesister)

Te nderuar, Ju informojm se Kryqi i kuq i RM ka filluar te mban trajnime per bebisister/ persona...>>


< kthehu mbrapa