Shpallje

KONKURS

  Në bazë të verifikimit të programit special për Kujdestar/e për ndihmë dhe përkujdesje ndaj të moshuarve dhe...>>


Kryqi i Kuq i RMV – Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit shpall: Konkurs për punësim

Angazhimi është pjesë e projektit “Mbështetje për Zhvillimin Gjithëpërfshirës të Shërbimeve të Kujdesit Komunitar Afatgjatë përmes Inkorporimit të...>>


Kryqi i Kuq i RVM – Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit shpall: Shpallje për punësim

Angazhimi është në kuadër të projektit: “Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për kujdes dhe mbështetje të integruar në...>>


E ZGJEROJMË EKIPIN TONË!

Dëshironi të punoni në një atmosferë të këndshme, të motivuar dhe vazhdimisht me mundësi për avancim në karrierë?...>>


Thirrje për mbledhjen e ofertave për pajisje monitorimi

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore, në kuadër të projektit “Mbështetje për zhvillimin gjithëpërfshirës të shërbimeve...>>


Thirrje për mbledhjen e ofertave

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore, në kuadër të projektit “Mbështetje për zhvillimin gjithëpërfshirës të shërbimeve...>>


Thirrje për mbledhjen e ofertave

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore, në kuadër të projektit “Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për...>>


THIRRJE PËR MBLEDHJEN E OFERTAVE

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore, në kuadër të projektit “Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për...>>


THIRRJE PËR MBLEDHJEN E OFERTAVE

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore, në kuadër të projektit “Mbështetje për zhvillimin gjithëpërfshirës të shërbimeve...>>


Thirrje për furnizimin e softuerit për monitorimin e Butonit emergjent

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në kuadër të projektit “Mbështetje për zhvillimin gjithëpërfshirës të...>>


Thirrje për angazhimin e një eksperti Teknik – person juridic për shërbimin Butoni Emergjent pranë Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall thirrje për angazhimin e një eksperti-juridik për monitorimin,...>>


Për kryerjen e hulumtimit të tregut në Shkup dhe Dojran

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall  thirrje për angazhimin e një eksperti për përgatitjen...>>


< kthehu mbrapa