Zhvillimi organizativ

Një shoqëri kombëtare e zhvilluar mirë është një organizatë që vazhdimisht ofron shërbime përkatëse në vend, përmes vullnetarëve dhe punonjësve të saj, në grupe të cenueshme të synuara, të cilat janë të qëndrueshme për aq kohë sa nevojiten.

Në një kohë të përparimit të shpejtë në teknologji dhe shkencë, dhe nga ana tjetër numrin në rritje të katastrofave dhe sfidave humanitare, është e nevojshme të kemi një qasje moderne dhe proaktive në mënyrë që të ofrojmë një përgjigje adekuate ndaj nevojave të komuniteteve.

Aktivitetet tona zhvillimore janë krijuar për të mundësuar që komunitetet të jenë më të sigurta, më të shëndetshme dhe më gjithëpërfshirëse. Natyra e shërbimeve dhe aktiviteteve tona është e ndryshueshme dhe kryesisht varet nga nevojat dhe rrethanat lokale, si dhe nga kapacitetet dhe mundësitë lokale për veprim. Është thelbësore që shoqata nacionale përmes organizatave të saj komunale të mund të identifikojë nevojat e popullatës dhe të jetë në gjendje të përgjigjet në kohën e duhur me aktivitete që do të kontribuojnë në parandalimin, zvogëlimin e vuajtjeve të tyre ose shërimin e shpejtë, duke respektuar dinjitetin, reputacionin dhe kulturës.

Qasja e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut në zhvillimin e organizatës përqendrohet në mënyrën në të cilën zhvillohen dhe implementohen shërbimet për grupet e synuara, por edhe në mënyrën në të cilën organizatat komunale dhe Kryqi i Kuq të Shkupit janë të organizuara dhe funksionojnë. Shërbime të ndryshme ndërtojnë kapacitetin e komunitetit duke evoluar në një kontekst lokal, duke marrë parasysh nevojat dhe përparësitë lokale dhe duke u mbështetur në aftësitë dhe kapacitetet lokale. Organizata po rritet nga këto shërbime lokale me përgjegjësi.

Në të njëjtën kohë, në organizatë ne përpiqemi për një lidhje të mirë dixhitale, qeverisje të mirë dhe rrjete sociale, dhe një organizatë që mund të mësojë nga përvoja e akumuluar e Lëvizjes Globale dhe njohuritë dhe kërkimet e tjera të fundit. Kryqi i Kuq i RMV do të jetë një organizatë elastike e ndryshimit të nevojave dhe dobësive.

Kryqi i Kuq i RMV me shërbimet e tij do të jetë një shembull për zhvillimin e një organizate të mirëinformuar dhe të përgjegjshme, si dhe një partner i fortë i institucioneve publike, organizatave ndërkombëtare dhe sektorit të korporatave, i cili është i gatshëm t’u përgjigjet sfidave humanitare me të cilat përballen vendi, dhe në të njëjtën kohë i gatshëm për të mbështetur aktivitetet e shoqërive të tjera partnere kombëtare.

< kthehu mbrapa