Kontakt

Kryqi i kuq i Maqedonisë

Аdresë bul. Kocho Racin nr.13 1000 – Shkup, Republikë Maqedoni

Telefon: 00 389 2 311 43 55

Faks: 00 389 2 323 05 42

E-mail: mrc@redcross.org.mk

Emri Jot (e domosdoshme)
Adresa Jote (e domosdoshme)
Subjekti
Mesazhi Juaj (e domosdoshme)