Material Edukativo Informativ

 • Transformimi 28
 • Kryqi i Kuq i Qytetit të Shkupit
 • Broshura për vullnetarë dhe anëtarë
 • Si të mbrohemi nga tërmeti
 • NIKOTINIZMI 2017
 • LËNDËT NARKOTIKE 2017
 • Alkoolizmi 2017
 • Ndërmerr aksion për konkurrencë më të mirë në tregun e punës
 • Informacion për shryftëzuesit e programit dhe palëve të interesuara
 • Ta ruajmë shëndetin e të punësuarve në kushte të valëve të ftohta!
 • Informacione për opinionin e përgjithshëm mbroeni veten gja të motit të ftohtë
 • Si kundër kohës së ftohtët
 • Çka është tuberkulozi
 • Fushata për ditën e urisë
 • Fushata për ditën e urisë
 • Fushata për ditën e urisë
 • Fushata për ditën e urisë
 • Dhuroni organ – dhuroni jetë
 • Nikotizmi
 • Fushata për ditën e urisë
 • Fushata për ditën e urisë
 • Java e solidaritetit
 • Mendoni edhe për ne
 • Fushata për ditën e urisë
 • Fushata për ditën e urisë