MARËDHËNIE ME PUBLIKUN

Marrëdhëniet me publikun bëjnë të mundur projektin e imazhit të organizatës tek “publiku” i saj – përdoruesit, mbështetësit, partnerët, donatorët, komuniteti lokal dhe audiencat e tjera.

Ndarja e informacioneve me partnerët, përdoruesit, mbështetësit dhe publikun tonë.

Mediat sociale të angazhimit afatgjatë të Kryqit të Kuq të RMV-së për Kryqin e Kuq janë të ndajnë hapur informacionin për qytetarët dhe partnerët dhe të sigurojnë përfshirjen e tyre në vendimet dhe projektet kryesore që kanë ndikim në mjedisin e gjerë shoqëror. Strategjia e komunikimit e Kryqit të Kuq bazohet në angazhimin e gjerë të komunitetit dhe sigurimin e reagimeve nga individë dhe grupe të veçanta të fokusit. Komunikimet në internet janë një mundësi për përfshirje më të madhe të njerëzve në punën e Kryqit të Kuq dhe informacion më të madh rreth programeve dhe projekteve në komunitete dhe mundësi për përfshirje në aktivitetet e organizatës.

Edicionet javore të gazetës elektronike të Kryqit të Kuq Info, janë një mjet i suksesshëm për informimin e vullnetarëve, partnerëve, bashkëpunëtorëve tanë për aktivitetet që ne realizojmë në nivelin lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

Javët tradicionale të përcaktuara në Ligjin për Kryqin e Kuq, si dhe një numër aktivitetesh të projektit dhe dokumenteve strategjikë brenda veprimtarisë botuese të shoqërisë kombëtare dhe këtë vit rregullisht plotësoheshin me broshura, fletushka, postera, manuale, shtesë dhe botime të tjera. Duke bartur mesazhet humanitare, rezultate të rëndësishme u arritën midis grupeve të synuara, dhe në të njëjtën kohë patën një ndikim pozitiv në ngritjen e imazhit të shoqërisë kombëtare. Të gjitha botimet janë përgatitur në maqedonisht dhe shqip, dhe disa prej tyre edhe në gjuhën angleze.

Bashkëpunimi me mediat është pjesë e aktiviteteve të Kryqit të Kuq të RMV-së.

Besim dhe komunikime

Ne jemi dëshmitarë të një kohe kur është e rëndësishme të sigurojmë një informacion të qartë, të qëndrueshëm dhe të besueshëm që është thelbësor për të siguruar komunikim të sigurt dhe efektiv me popullatën. Kryqi i Kuq i RMV investon përpjekje të mëdha në komunikimin në kohë dhe transmetimin e mesazheve që kanë kontribuar në mbrojtjen dhe parandalimin e popullatës. Ne e bëmë këtë përmes formave tona tradicionale të komunikimit të drejtpërdrejtë me përdoruesit por gjithashtu duke përfshirë forma të sofistikuara të komunikimit përmes mediave sociale dhe dixhitale. Ne kemi qenë dëshmitarë të një rritje të konsiderueshme të komunikimit dhe angazhimit të mediave sociale të shoqërisë kombëtare.

Por, për t’u besuar mesazheve tona, duhet gjithashtu t’i besojmë atij që i përcjell mesazhet. Kontributi dhe angazhimi i Kryqit të Kuq të RSM na dha të drejtën të besojmë se reputacioni ynë në bashkësitë lokale është edhe më i madh. Besimi tek ne na lejon të jemi edhe më efikas. Ne jemi veçanërisht krenarë që në vitet pas nesh kemi arritur të rritemi në një organizatë të suksesshme që është pjesë e sistemit të përgjithshëm të menaxhimit të krizave në vend. Ne vazhdojmë atje ku e kemi lënë, për të qenë në qendër të vëmendjes së atyre që kanë nevojë për mbështetjen tonë.

Transformimi digjital

Kryqi i Kuq i RMV bëri një hap mbresëlënës në përshtatjen me realitetin e ri të punës që kërkonte koordinim dhe menaxhim virtual të aktiviteteve, si dhe ofrim virtual të disa prej shërbimeve të tij. Ne përdorim platforma të ndryshme dhe sisteme dixhitale për punësimin dhe trajnimin e vullnetarëve, dhe koordinimin dixhital dhe virtual të disa prej aktiviteteve tona. Operacioni në distancë është bërë normë së bashku me sigurimin e mbështetjes dhe trajtimin e sfidave me të cilat përballen njerëzit. Ne ishim dëshmitarë të një adaptimi të shpejtë ndaj situatës së re në të gjithë Lëvizjen e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Ne morëm pjesë dhe organizuam punëtori virtuale, seminare, konferenca dhe punëtori. Transformimi dixhital është pranuar gjerësisht, duke na mësuar se çfarë mund të arrihet virtualisht, por gjithashtu edhe atë që ne ende duhet të bëjmë në kontakt të drejtpërdrejtë me përdoruesit e shërbimeve tona. Për ne, sigurisht, kjo do të mbetet një sfidë për të vazhduar zhvillimin e këtij sistemi të punës në vitet në vazhdim dhe për t’u siguruar që përfitimet e transformimit dixhital të përfshihen në punën e përditshme edhe kur gjërat të kthehen në normalitet.

Ne jemi në një udhëkryq midis teknologjisë dhe së ardhmes së njerëzimit. Ndryshon mënyra e të menduarit, pikëpamjet tona për botën, përvojat tona dhe kontributin tonë për një të nesërme më të mirë. Nëse duam të jemi njerëz më të mirë, duhet të kujdesemi më mirë për planetin tonë. Të jesh zëri i njerëzimit. Të punojmë së bashku, për një të ardhme ku njerëzimi do të jetë tendenca jonë më e qëndrueshme teknologjike.

< kthehu mbrapa