Raportet Vjetore

 • Raporti Vjetor 2023
 • Raport për vlerësimin i realizuar – “Përgjigje Humanitare 2020”
 • Raporti Vjetor 2022
 • RAPORTI VJETOR 2021
 • Raporti vjetor për 2020
 • RAPORTI VJETORE 2019
 • RAPORTI VJETORE 2018
 • RAPORTI VJETORE 2017
 • Raporti vjetore 2016
 • Raporti i punë 2006
 • Raporti i punë 2008
 • Raporti i punë 2009
 • Raporti i punë 2013
 • Raporti i punë 2014