Progamet Vjetore

 • Programi për punë 2023
 • PROGRAMI PËR PUNË 2022
 • PROGRAMI PËR PUNË 2021
 • Programi për punë 2020
 • PROGRAMI PËR PUNË 2019
 • PROGRAMI PËR PUNË 2018
 • PROGRAMI PËR PUNË 2017
 • PROGRAMI PËR PUNË 2016
 • PROGRAMI PËR PUNË 2015
 • PROGRAMI PËR PUNË 2014
 • PROGRAMI PËR PUNË 2013
 • PROGRAMI PËR PUNË 2012
 • PROGRAMI PËR PUNË 2011
 • PROGRAMI PËR PUNË 2010
 • PROGRAMI PËR PUNË 2009
 • PROGRAMI PËR PUNË 2008
 • PROGRAMI PËR PUNË 2007
 • PROGRAMI PËR PUNË 2006