31 Maj, 2022

Kryqi i kuq dërgoi ndihmë humanitare për popullatën e Ukrainës