24 Tetor, 2023

Promovimi i kornizës zhvillimore të Kryqit të Kuq të RMV, Transformimi-28

Më 17 tetor 2023, Kryqi i Kuq i RMV organizoi një ngjarje për të promovuar Kornizën e re pesëvjeçare të Zhvillimit të Kryqit të Kuq të RMV, Transformimi-28. Në aktivitetin e zhvilluar në hotelin Alexander Palace u prezantuan ambiciet dhe angazhimet e shoqatës kombëtare për ndryshime gjithëpërfshirëse në 24 fusha të fushëveprimit të Kryqit të Kuq, të cilat synojnë forcimin e kapaciteteve të Kryqit të Kuq të RMV, nxitja e bashkëpunimit të partneritetit me veprues të ndryshëm dhe zhvillimi dhe prezantimi i shërbimeve për përmirësimin e jetës së popullsisë në komunitetet lokale.

Në pjesën e parë të manifestimit promovues, fjalime pati nga kryetari prof.Dr. Romell Velev dhe Sekretari i përgjithshëm i Kryqit të Kuq të RMV Dr. Sait Saiti të cilët folën për procesin gjithëpërfshirëskonsultativ me organizatat partnere në procesin e përgatitjes së Kornizës Zhvillimore të Kryqit të Kuq të RMV “Transformimi-28” dhe fushat tematike dhe përmbajtjet që janë pjesë përbërëse e publikimit, si dhe u prezantua plani i veprimit për zbatimin e tij. Në këtë manifestim në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut – mbuluese e manifestimit foli ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, znj. Jovana Trençevska, e cila theksoi rëndësinë dhe kontributin e Kryqit të Kuq në përmirësimin e jetës, shëndetit dhe sigurisë të qytetarëve në vendin tonë.

Në pjesën e dytë të aktivitetit u mbajtën dy panel diskutime me pjesëmarrjen e ekspertëve të jetës shoqërore nga vendi ynë dhe jashtë vendit me temat e mëposhtme:

Paneli diskutim 1: “Ndërtimi i një shoqërie të shëndetshme dhe të sigurt dhe nevoja për mobilizimin efikas të burimeve për t’iu përgjigjur sfidave bashkëkohore humanitare”, i cili u moderua nga z. Aleksandar Krzhalovski. Panelistë në këtë aktivitet ishin: dr. Fatmir Mexhiti, ministër i Shëndetësisë; Jovana Trençevska, Ministre e Punës dhe Politikës Sociale; Z. Zhivko Mukaetov, Drejtor i Përgjithshëm i Alkaloid SHA Shkup; prof. dr. Dragan Radovanoviq, kryetar i Kryqit të Kuq të Serbisë dhe z. Armen Gregorian, Përfaqësues i Përhershëm i UNDP-së.

Paneli i dytë ishte me temë: “Modalitetet dhe mundësitë për ofrimin e një reagimi më efikas në situata emergjente” dhe u moderua nga Prof. dr. Nikolla Dujovski. Panelistët në këtë ngjarje ishin: z. Oliver Spasovski, ministër i Punëve të Brendshme; z. Agim Nuhiu, zëvendësministër i Arsimit dhe Shkencës, z. Stojançe Angelov, drejtor i Qendrës për Menaxhimin e Krizave; Z. Robert Markt, President Ekzekutiv i Kryqit të Kuq Kroat; Dr. Sait Saiti, Sekretar i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Gjatë dy panel diskutimeve me pjesëmarrës eminentë nga vendi dhe jashtë vendit, rëndësia e kontributit të Kryqit të Kuq në ofrimin e shërbimeve dhe shërbimeve plotësuese për përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe avancimin e sistemit të përgjithshëm për menaxhimin e krizave në fatkeqësi, u theksua emergjenca dhe koha e paqes.

< kthehu mbrapa