Годишни програми

 • Програма за работа 2023
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2022 ГОДИНА
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2021
 • Програма за работа 2020
 • Програма за работа 2019 година
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2018 ГОДИНА
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2017 ГОДИНА
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2016 ГОДИНА
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2015 ГОДИНА
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2014 ГОДИНА
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2013 ГОДИНА
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2012 ГОДИНА
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2011 ГОДИНА
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2010 ГОДИНА
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2009 ГОДИНА
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2008 ГОДИНА
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2007 ГОДИНА
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 2006 ГОДИНА