Годишни извештаи

 • Годишен Извештај 2023
 • Извештај од спроведена евалуација – „Хуманитарен одговор 2023“
 • Годишен извештај 2022
 • ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021 ГОДИНА
 • Годишен извештај за 2020 година
 • ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 ГОДИНА
 • Годишен извештај за 2018 година
 • ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 ГОДИНА
 • Годишен извештај за 2016 година
 • Извештај за работа во 2006 година
 • Извештај за работа во 2007 година
 • Извештај за работа во 2008 година
 • Извештај за работа во 2009 година
 • Извештај за работа во 2013 година
 • ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ВО 2014 ГОДИНА