14 Shkurt, 2018

Puna dhe kapaciteti i punktit (Pikës) për të pastrehet në Momin Potok