14 Shkurt, 2018

Trenig dhe përgatitje gajtë katastrofës – Kriva Palanka 2017