9 Maj, 2018

Ushtrimi i simulimit në një aksident me makinë Ohër