14 Prill, 2020

Kryqi i Kuq e zgjëron vëllimin e aktiviteteve të veta si përgjigje në pandeminë prej Kovid-19

Nëpërmjet aktivizimit të ekipeve mobile plotësuese për përkrahje të kategorive të mjeruara të qytetarëve dhe sigurimin e materialeve të patjetërsueshme për Klinikën për sëmundje infektive në Shkup, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut e zgjëron vëllimin e aktiviteteve të veta në luftën kundër virusit korona. Mjetet financiare për realizimin e këtyre aktiviteteve të Kryqit të Kuq janë siguruar nga Fondacioni i kompanisë Coca Cola dhe Birraria Shkup.

Përkrahje për aktivitetet e Kryqit të Kuq dha edhe kryetari i shtetit i cili e vizitoi organizatën dhe u takua me anëtarët e ekipeve mobile, duke shprehur falënderim për punën e tyre.

Shërbime japin 37 ekipe mobile të cilët janë të angazhuar për përkrahje logjistike grupeve të mjeruara qëllimore nga popullata e territorit në të gjithë vendin. Të gjitha ekipet mobile janë aktive çdo ditë, ndërsa detyra e tyre është që të kryejnë furinizim të patjetërsueshëm të barrërave, prodhimeve ushqimore dhe mjeteve për higjienë personale dhe të njëjtat t’i dërgojnë në shtëpite e personave të moshuar, dhe tek ata të cilët jetojnë vetë, të sëmurit kronik, tek familjet që kanë persona me nevoja të posaçme, prindër që jetojnë vetë dhe kategori tjera të mjeruara të qytetarëve në gjithë territorin e vendit, që ata të mos kenë nevojë t’i lëshojnë shtëpitë e tyre, me çka do të ndalohet përhapja e virusit korona. Shërbimin të cilin e sigurojnë ekipet mobile është pa pagesë, ndërsa qytetarët i paguajnë vetëm artikujt apo barrërat të cilat ua blejnë.

Që të mundësohet efikasitet dhe operativitet më i madh i ekipeve mobile, janë siguruar edhe dy automjete shtesë të cilat u janë dhënë në shërbim për nevojat e tyre.

Numrat e telefonave ku qytetarët mund të kërkojnë asistencë nga ekipet mobile, si dhe renditja kohore e funksionimit të tyre janë shpallur në tabelën më poshtë, si dhe në ueb faqen e Kryqit të Kuq – ckrm.org.mk

Janë angazhuar edhe tri motra medicinale të cilat kryejnë vizitë shtëpiake në territorin e qytetit të Shkupit. Detyra e tyre do të jetë të kryejnë vizita për personat e moshuar dhe ata të pafuqishëm në kushte shtëpiake, me qëllim kujdes primar për shëndetin e tyre, ndihmë në dhënien e terapisë ditore me medikamente të shkruara nga mjeku amë, kontrollim i shtypjes së gjakut dhe sheqerit në gjak, si dhe përkrahje psikosociale.

Në mënyrë plotësuese, në bashkëpunim me Ministrinë e shëndetësë, nga lista e nevojave prioritare për entet shëndetësore janë siguruar materiale të patjetërsueshme për nevojat e Klinikës për sëmundje infektive në Shkup, si dhe përkrahje në kushte të frekuentimit të rritur të pacientëve.

 

Ekipi mobil

Numri për kontakt

Koha e funksionimit

Manastir

047 236 019

08:00 – 16:00

Dellçevë

033 412 010, 070 254 650

08:30 – 12:30

Veles

078 254 729, 075 272 485, 075 247 637

08:00 – 14:00

Kavadar

070 239 352

09:00 – 13:00

Kërçovë

045 225 324

08:30 – 12:30

Koçan

071 373 677, 070 360 855

08:30 – 12:30

Krushevë

071 379 920

08:30 – 12:30

Ohër

046 261 909, 070 315 309, 13 112 (tel. I shkurtuar i Shërbimit për shpëtim në pyje)

08:30 – 14:30

Sh. Nikollë

032 443 171, 074 600 171

08:30 – 12:30

Strugë

071 398 424

08:30 – 12:30

Strumicë

071 345 901

09:00 – 14:00

Tetovë

044 336 374

09:00 – 14:00

Shtip

074 203 030

08:30 – 14:00

Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit – Ekipi për persona pa strehim

02 3096 227

08:30 – 12:30

Çair

070 208 383, 02 2621 924

08:30 – 12:30

Karposh

071 349 230, 02 3068 806

08:30 – 12:30

Kisella Vodë

071 349 225, 02 3211 417

08:30 – 12:30

Gazi Babë

071 243 078, 02 2529 153

08:30 – 12:30

Qendër

070 297 166, 02 3115 029

08:30 – 12:30

Kumanovë

075 207 126, 077 719 494

10:00 – 14:00

Kriva Pallankë

078 303 060

08:30 – 14:30

Radovish

072 277 177

09:00 – 12:00

Gostivar

042 216 488

09:00 – 13:00

Vallandovë

078 430 713, 078 743 356, 070 588 464

10:00 – 12:00

Gjevgjeli

071 714 105

08:00 – 16:00

Demir Hisar

047 276 861, 071 505 724

08:30 – 14:30

Vinicë

033 363 305

10:00 – 14:00

Probishtip

071 246 745

08:30 – 12:30

Dibër

072 731 431

08:30 – 12:30

Resnjë

071 553-254, 047 452-575, 071 225-337

09:00 – 14:00

Prilep

048 427 710

10:00 – 14:00

Negotinë

071 481 124

08:30 – 12:30

< kthehu mbrapa