Lajmet kryesore

Të nderuar, Më lejoni që në fund të viti që po kalon, të shpreh mirënjohje të veçantë për...>>


Akademia e deseminatorëve për të drejtën ndërkombëtare humanitare

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në kuadër të programit për promovimin e të drejtës...>>


Punëtori për programin e zhvillimit mentorues në 8 OKKK

Në kuadër të iniciativës për zhvillimin e 8 OKKK dhe dinamikës së përcaktuar për krijimin e programit të...>>


Presidenti Pendarovski në Akademinë e parë të deseminatorëve për të drejtën ndërkombëtare humanitare

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në kuadër të programit për promovimin e të drejtës...>>


Kërkesë ofertash për shitjen e automjeteve për pasagjerë

Të nderuar,   Ju lutemi të na dorëzoni një ofertë për blerjen e automjeteve për pasagjerë, që janë...>>


Tryezë e rrumbullakët me temë “Modernizimi i shërbimeve sociale – si të vazhdohet më tej”

Në kuadër të projektit “Mbështetje për modernizimin dhe deinstitucionalizimin e shërbimeve sociale” financuar nga Bashkimi Evropian, nën organizimin...>>


Takimi rajonal i rrjetit të krijimit të lidhjeve familjare

Më 6 dhe 7 dhjetor të vitit 2022 në Beograd të Republikës së Serbisë u mbajt një takim...>>


HAPJA SOLEMNE E OBJETIT TË RI TË KRYQIT TË KUQ TË GJEVGJELISË

Në prani të Sekretarit të Përgjithshëm të Kryqit të Kuq të RMV, Sait Saiti, Kryetarit të Kryqit të...>>


Trajnim për mbështetje psiko-sociale në raste urgjente dhe krize

Nga data 2 deri më 4 dhjetor të vitit 2022 u mbajt trajnimi për mbështetje psiko-sociale në raste...>>


Koncept i ri për dhurimin vullnetar të gjakut

Nga data 2-4 dhjetor të vitit 2022 në Hotelin “Solferino” në Strugë u mbajt seminari për dhurimin e...>>


5 dhjetori, Dita Botërore e Vullnetarizmit

Vullnetarizmi paraqet bazë për transformim social dhe ekonomik, nëpërmjet të cilit sigurohet ndikim i qëndrueshëm për shkak të...>>


Shënimi i Javës së luftës kundër HIV/SIDËS (1-7 dhjetor)

Nga data 1-7 Dhjetor të vitit 2022, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje...>>


Mësimet e nxjerra nga pandemia KOVID 19

Në periudhën nga data 16-17 nëntor të vitit 2022, në Beograd të Serbisë, zyra rajonale për Europë e...>>


< kthehu mbrapa