10 Gusht, 2021

Thirrje për mbledhjen e ofertave

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore, në kuadër të projektit

“Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për kujdesin dhe mbështetjen e integruar në KKRMV”, mbështetur nga Agjencia Austriake e Zhvillimit, Kryqi i Kuq Austriak, Kryqi i Kuq i RMV dhe Kryqi i Kuq Zviceran, shpall thirrje për oferta:

 Furnizimi dhe shpërndarja e 60 pajisjeve të alarmit të monitorimit për shërbimin e Butonit emergjent

Shpalljen e plotë mund ta gjeni në linkun në vijim (pdf).

I njejti adresohet në KKRMV – Arkivi, në bul. Koço Racin nr.13, 1000 Shkup, me shënim MOS HAP me numrin e saktë të shënuar arkivor. Numri i arkivit 0507-766

Afati për dorëzimin e ofertave: 25.08.2021

< kthehu mbrapa