16 Prill, 2024

Aksion humanitar për të ndihmuar popullatën e mjeruar

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga 15 deri më 21 prill 2024, shënon tradicionalisht “Javën e Solidaritetit”, nën moton: “Kontributi juaj – ndihmë e rëndësishme”. Gjatë javës organizohet Aksioni për sigurimin e ndihmës në ushqim, veshmbathje, këpucë, produkte higjienike, të cilat mund t’u dorëzohen organizatave komunale të Kryqit të Kuq. Qëllimi i aksionit është ndërgjegjësimi i popullatës për mbështetjen e nevojshme reciproke, si dhe ofrimi i ndihmës adekuate për kategoritë më të cenueshme të popullsisë.

Në aksion mund të dhurojnë para edhe qytetarët dhe personat juridikë:

  • Me thirrje në numrin e telefonit 143 400 nga opratorët celular Telekomi i Maqedonisë dhe A1 Maqedoni – donacion prej 100 denarë.
  • Duke paguar mjete financiare në Fondin e solidaritetit të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut: 300000001327966 SHA Banka Komerciale, NT 4030984271620

Fondet do të caktohen për ofrimin e ndihmës ushqimore dhe do t’u shpërndahen familjeve në rrezik social.

Me donacionin tuaj – ju mundësoni të ndihmoni sa më shumë familje që kanë nevojë për atë ndihmë.

< kthehu mbrapa