Ndihma e parë psikologjike dhe mbështetja psikosociale në situatat emergjente komplekse (PFA-CE)

Ndihma e parë psikologjike dhe mbështetja psikosociale në situatat emergjente komplekse (PFA-CE)

Prapavija Ky projekt, gjatë katastrofave të shpeshta dhe afatgjata, përpiqet për të përmirësuar kapacitetet e reagimit në katastrofa...>>


< kthehu mbrapa