Психолошка Прва Помош и Психосоцијална Поддршка во Комплексни Итни ситуации (PFA-CE)

Psychological First Aid and Psychosocial Support in Complex Emergencies

Психолошка прва помош и психосоцијална поддршка во комплексни итни ситуации (PFA-CE)

    Позадина Во време на почести и долготрајни катастрофи и кризи, проектот настојува за подобрување на капацитетите...>>


< врати се назад