Aktivitetet

Punëtori për edukimin e motivuesve për dhurim vullnetar të gjakut në Strugë prej 20 – 22.04.2012
Në organizim të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë në periudhën prej 20 – 22.04.2012 në Qendrën për edukimin e kuadrove “Solferino” në Strugë u mbajt punëtori për edukimin e motivuesve në dhurimin e gjakut për shqiptarët, turqit, romët dhe për serbët. Në seminar morën pjesë 20 motivues të rinj të Organizatave komunale të Kryqit të Kuq Kumanovë, Tetovë, Karposh, Çair, Gazi Babë, Kisella Vodë dhe Qendër. Ligjërues në këtë pun…
4/27/2012 më shumë…
Trajnim për ndihmë të parë për Policinë Kufitare
Në kuadër të bashkëpunimit të mirë me institucionet qeveritare prej 22 shkurt 2012 KKRM-së filloi me mbajtjen e kurseve nga ndihma e parë për të punësuarit e Policisë kufitare. Trajnimet do të realizohen gjatë gjithë vitit dhe do të përfshihen të punësuarit e tre rajoneve kufitare të republikës: ai i Shkupit, Kumanovës dhe rajonit të Tetovës. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë si institucion udhëheqës në ofrimin e trajnimeve…
3/12/2012 më shumë…
KLUB 25
Projekti Klub 25 – motivues i ri në dhurimin e gjakut, me mbështetjen e Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe vazhdon fazën e dytë të aktiviteteve të projektit.Gjatë zbatimit të projektit, kjo fazë do të jetë duke punuar në rekrutimin e anëtarëve të rinj…
6/14/2011 më shumë…
Promovimi i higjienës – higjienike për shëndetin e mirë
Një nga risitë në punën e KKRM në periudhën nga qershori 2011 – mars 2012 në territorin e Shkupit, projekti i parë do të zbatohet Nxitja e higjienës – higjienike për shëndetin e mirë, mbështetur nga Kryqi i Kuq spanjoll.
6/14/2011 më shumë…
Duar të pastra për të ardhme të shëndoshë
Sipas Organizatës Shëndetësore Botërore rreth 1,1 miliard njerëz në botë nuk kanë qasje në ujë të pastër për të pirë përderisa 2,4 miliard njerëz nuk kanë qasje në çfarëdo lloji të objektit sanitar. Rreth 2 milion njerëz vdesin për çdo vit si pasojë e sëmundjeve të diarresë ndërsa shumica prej tyre janë fëmijë më të vegjël se 5 vjet.
4/07/2011 më shumë…
< kthehu mbrapa