2 Maj, 2013

Aktivitetet

Bashkëpunim ndërkombëtar në vitin 2010
Gjatë vitit 2010 Kryqi i Kuq i RM-së realizoi një mori aktivitetesh në plan ndërkombëtar drejtuar kah sigurimi i mjeteve programore dhe projektuese për mbindërtimin e kapaciteteve të veta, ndarje të përvojave dhe njohurive pozitive dhe përparim të bashkëpunimit bilateral me shoqata nacionale të KK dhe GJHK dhe me organizata dhe agjenci tjera ndërkombëtare. Gjatë vitit Përfaqësues të KKRM-së morën pjesë në më shumë konferenca ndërkombëtare, seminare, mbledhje, trajnime dhe kampe për të rinj.
Vizita e Zëvendës ambasadorit të Gjermanisë Walter R. Leuchs në Kryqin e Kuq të R. Maqedonisë
Zëvendës ambasadori i ambasadës gjermane në Maqedoni, z. Walter Leuchs dhe sekretar i parë i ambasadës Katharina Nauman – Etienne më 22 qershor 2011 e vizituan Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë. Ne takimin zyrtar me Sekretarin general te Kryqit te Kuq të Republikës së Maqedonisë Sait Saiti…
6/24/2011 më shumë…
Vizitë zyrtare e Ambasadorit të Republikës së Sllovenisë
Ambasadori i Republikës së Sllovenisë Brajan Bergant më 19 maj të vitit 2011 realizoi vizitë zyrtare në Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë me qëllim thellimin e bashkëpunimit dhe realizim të iniciativave të reja për bashkëpunim dhe përkrahje në nivel nacional nga ana e Ambasadës së Republikës së Sllovenisë.
5/19/2011 më shumë…
Vizita zyrtare e Ambasadorit të Republikës së Zvicrrës
Ambasadori i Republikës së Zvicrës Stefano Lazato më 12 maj të vitit 2011 ishte në vizitë në Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë. Në takimin punues morri pjesë sekretari gjeneral i Kryqit të Kuq Sait Saiti dhe udhëheqësi i programit Sasho Taleski.
5/12/2011 më shumë…
Vizitë zyrtare dhe bashkëpunim i intensifikuar me KK të Venecuelës
Kryetari i KK të Republikës së Maqedonisë, Millço Trajkov në ftesë të Mario Villarroel, kryetar i KK të Venecuelës dhe ish Kryetar i Federatës Ndërkombëtare të KK dhe GJHK ishte në vizitë zyrtare në Venecuelë gjatë periudhës prej 18 – 23 mars të vitit 2011.
3/24/2011 më shumë…
Vizitë zyrtare dhe bashkëpunim i intensifikuar me KK të Venecuelës
Kryetari i KK të Republikës së Maqedonisë, Millço Trajkov në ftesë të Mario Villarroel, kryetar i KK të Venecuelës dhe ish Kryetar i Federatës Ndërkombëtare të KK dhe GJHK ishte në vizitë zyrtare në Venecuelë gjatë periudhës prej 18 – 23 mars të vitit 2011.
3/24/2011 më shumë…
< kthehu mbrapa