25 Maj, 2013

Vizita e Zëvendës ambasadorit të Gjermanisë Walter R. Leuchs në Kryqin e Kuq të R. Maqedonisë

Zëvendës ambasadori i ambasadës gjermane në Maqedoni, z. Walter Leuchs dhe sekretar i parë i ambasadës Katharina Nauman – Etienne më 22 qershor 2011 e vizituan Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë. Ne takimin zyrtar me Sekretarin general te Kryqit te Kuq të Republikës së Maqedonisë Sait Saiti dhe udheheqesi I sektorit per programe Sasho Taleskiperfaqesuesit e lart te ambasades kishin mundësi për t’u njohur me punën dhe aktivitetet e Kryqit të Kuq dhe mundësitë për të mbështetur aktivitetet dhe bashkëpunimin e ndërsjellë.

Gjatë takimit zyrtar Sekretari gjeneral theksoi bashkëpunimin e gjatë në mes të KKRM me Kryqin e Kuq të Gjermanisë dhe deri më tani të gjitha projektet individuale mbështetjet dhe aktivitetet e programit. Përfaqësuesit e Ambasadës Gjermane shprehën urime për arritjet e deritanishme të realizuara në aktivitete të shumta nga të gjitha fushat te cilat ishin në gjendje të shohin dhe të nxjerrë në pah mundësinë e bashkëpunimit të mëtejshëm.

< kthehu mbrapa