7 Prill, 2021

Dita Botërore e Shëndetit viti 2021 – Ndërtimi i një bote më të drejtë, më të shëndetshme

Dita Botërore e Shëndetit është një ditë globale e ndërgjegjësimit të shëndetit publik që festohet çdo vit në 7 Prill, nën mbështetjen e Organizatës Botërore të Shëndetit (OBSH) dhe organizatave të tjera të ngjashme.

Bota jonë është e pabarabartë.

Siç ka treguar KOVID-19, disa njerëz mund të jetojnë jetë më të shëndetshme dhe të kenë qasje më të mirë në kujdesin shëndetësor sesa të tjerët – kryesisht si rezultat i kushteve në të cilat ata kanë lindur, rritur, jetuar, punuar dhe plakur.

Në të gjithë botën, disa grupe po përpiqen të sigurojnë jetesën me të ardhura më të ulëta ditore, kushte më të dobëta të strehimit dhe arsimit, më pak mundësi punësimi, pabarazi më të madhe gjinore dhe pak ose aspak qasje në një mjedis të sigurt, ujë dhe ajër të pastër, ushqim i sigurt dhe shërbimet shëndetësore. Kjo çon në vuajtje të panevojshme, sëmundje të evitueshme dhe vdekje të parakohshme. Ajo dëmton shoqëritë tona dhe ekonomitë tona.

Kjo jo vetëm që është e padrejtë, por mund të parandalohet. KOVID-19 preku rëndë të gjitha vendet, por ndikimi i tij ishte më i ashpër në ato komunitete që ishin tashmë të prekshme, më të ekspozuara ndaj sëmundjes, më pak të ngjarë të kenë qasje në shërbime shëndetësore cilësore dhe më shumë të ngjarë të përjetojnë pasoja anësore si rezultat i masave zbatuar për të kufizuar pandeminë.

Kjo është arsyeja pse ne u bëjmë thirrje udhëheqësve të sigurojnë që të gjithë të kenë kushte jetese dhe pune të favorshme për shëndet të mirë. Në të njëjtën kohë, ne u bëjmë thirrje udhëheqësve të monitorojnë pabarazitë shëndetësore dhe të sigurojnë që të gjithë njerëzit të kenë qasje në shërbime shëndetësore cilësore kur dhe kudo që kanë nevojë për to.

< kthehu mbrapa