24 Tetor, 2023

“Edukimi i bashkëmoshatarëve për trajnerë të rinj për dhurimin vullnetar të gjakut”

Në kuadër të Programit për organizimin dhe promovimin e dhurimit të gjakut në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në periudhën prej 21 deri më 23 Tetor 2023, në Strugë në Solferino u mbajt punëtori për edukimin e bashkëmoshatarëve për trajnerë të rinj për dhurim vullnetar të gjakut  me qëllim promovimit e ushtrimit simulues – aksion për dhurimit të gjakut.

Në punëtori morën pjesë katër instruktorë për edukim të bashkëmoshatarëve për dhurimin e gjakut nga Kryqi i Kuq i Serbisë dhe 13 pjesëmarrës nga organizatat komunale të Kryqit të Kuq Gazi Babë, Karposh, Kisella Voda, Qendër, Manastir, Veles dhe Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit.

< kthehu mbrapa