5 Shtator, 2023

Edukimi i kujdestarëve për ndihmë dhe kujdes ndaj të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara mbi rreziqet e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të Projektit “Zbutja e efekteve dhe pasojave të COVID-19 tek më të cenuarit në shoqëri me fokus të veçantë te të moshuarit”, financuar nga Ministria e Austrisë për Çështje Sociale, Shëndetësi, Kujdes dhe Mbrojtja e Konsumatorit, mbështetur nga Kryqit të Kuq Austriak, nga data 01 deri më 03 shtator 2023, në qendrën edukative trajnuese “Solferino” në Strugë, organizoi punëtorinë e dytë për edukimin e kujdestarëve për ndihmë dhe përkujdesje ndaj të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara. rreziqet e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore.

Qëllimi i edukimit është sensibilizimi i kujdestarëve të trajnuar ndaj rreziqeve të dhunës në familje dhe me bazë gjinore ndaj të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara, njohja e shenjave të dhunës, raportimi i problemit dhe lidhja me institucionet kompetente në sistem, përgjegjëse për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Në punëtori morën pjesë 30 kujdestarë të cilët u trajnuan në kuadër të aktiviteteve të projektit përmes Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit dhe Organizatës komunale të Kryqit të Kuq Veles.

< kthehu mbrapa