20 Maj, 2024

Ekipi është gati!

Është realizuar një takim online i instruktorëve të PVH-së që përgatiten për të rishikuar projektet e vogla të PVH-së të këtij viti. Qëllimi i takimit ishte harmonizimi dhe përsëritja e kritereve të vlerësimit të projektit.

Ekipet ndahen në çifte më të vogla dhe secili projekt sipas kritereve do të shqyrtohet nga dy instruktorë të cilët duhet të arrijnë marrëveshje dhe më pas disa prej tyre do të kenë një prezantim plenar.

Që i gjithë procesi të përfundojë me sukses, është planifikuar një periudhë prej dy javësh, ndërsa radhitja aktuale do të bëhet në Strugë nga 31 maji deri më 2 qershor.

Pas numërimit përfundimtar të projekteve të vogla të dorëzuara nga OKKK, në zyrën e PVH-së kanë mbërritur 168 projekte, të cilat janë mentoruar nga 12 mentorë dhe do të shqyrtohen nga 20 instruktorë.

Para instruktorëve është një punë e rëndësishme, pozitive dhe frymëzuese sepse do të lexohet dhe analizohet puna dhe angazhimi i të rinjve që kanë bërë kaq shumë në periudhën e kaluar!

 

< kthehu mbrapa