3 Dhjetor, 2021

Forcimi i gatishmërisë ndërkufitare përmes menaxhimit të përbashkët të rezervave të mallrave për situata emergjente në Evropën Juglindore

Në periudhën prej 23 deri më 25 nëntor 2021 në qendrën trajnuese Solferino – Strugë, u mbajt takimi i dytë i partneritetit në kuadër të projektit: X-STOCK “Forcimi i gatishmërisë ndërkufitare përmes menaxhimit të përbashkët të rezervave mallrash për situata emergjente në Evropën Juglindore. Takimi u zhvillua sipas modelit të kombinuar, pra me prezencë fizike dhe on line.

Qëllimi kryesor i projektit X-STOCK është të përmirësojë menaxhimin me situata emergjente ndërkufitare në Bullgari, Kroaci, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi përmes menaxhimit të përbashkët me rezervat për situate emergjente.

Partnerët e projektit prezantuan në mënyrë të detajuar resurset kombëtare me të cilat disponojnë, duke i kushtuar vëmendje burimeve të kompanive kombëtare të Kryqit të Kuq në fushën e burimeve njerëzore, rezervave emergjente si dhe në fushën e infrastrukturës dhe logjistikës, dmth magazina, flota, të specializuara. ekipet etj. Pas prezantimeve u diskutua se cila është mënyra më adekuate për të ndihmuar një vend tjetër në një situatë emergjente, qoftë përmes mallrave të duhura apo transfertave financiare, problemet që lidhen me mekanizmat e FNKK (DREF, Appeal) dhe nevoja për ndryshimin e tyre dhe mundësia e sinkronizimit të trajnimeve të caktuara.vullnetarët në nivel rajonal që do të përfshiheshin në situata emergjente.

Pjesëmarrësit e punëtorisë prezantuan marrëveshjet e tyre ekzistuese ndërkombëtare, por gjithashtu prezantuan përfitimet e anëtarësimit në institucionet përkatëse (BE, NATO, DPPI, etj.) në kushte emergjente si dhe prezantuan shembuj dhe përvoja specifike rajonale nga e kaluara.

< kthehu mbrapa