14 Qershor, 2023

Forcimi i gatishmërisë ndërkufitare përmes menaxhimit të përbashkët të stoqeve të mallrave për situata emergjente në Evropën Juglindore

Në periudhën prej 7-9 qershor 2023 në Bullgari – Sofje, organizuar nga Kryqi i Kuq i Bullgarisë, u mbajt një konferencë përfundimtare në kuadër të projektit: Forcimi i gatishmërisë ndërkufitare përmes menaxhimit të përbashkët të rezervave mallrash për situata emergjente në Evropën Juglindore.

Në konferencë, partnerët demonstruan rezultatet e arritura të projektit X-Stock: analizat e përgatitura të sistemeve të menaxhimit të rezervave në raste të fatkeqësive, mekanizmat për asistencë ndërkombëtare dhe rekomandime për përmirësime, procedura standarde operative për ndarjen, ofrimin dhe marrjen e ndihmës humanitare ndërkombëtare nga rezervat për fatkeqësitë në vendet partnere, si dhe një platformë online për ndarjen dhe shpërndarjen e shpejtë ndërkufitare të furnizimeve të disponueshme të ndihmës humanitare.

Në kuadër të konferencës u nënshkrua një marrëveshje për asistencën ndërkufitare dhe për vazhdimin e bashkëpunimit dhe zgjerimin e përbërjes së organizatave partnere pjesëmarrëse në mekanizmin X-Stock në vitet në vijim.

Në konferencë, sekretarët e përgjithshëm të shoqatave kombëtare nga rajoni, të cilët janë partnerë në projekt, morën pjesë online, ku shprehën mendimin e tyre për projektin, marrëveshjet e nënshkruara të bashkëpunimit ndërkufitar dhe mbështetjen që do të ofrojnë në të ardhmen për projektin, përdorimin dhe zhvillimin e X-STOCK dhe bashkëpunimin e planit të reagimit ndaj fatkeqësive.

< kthehu mbrapa