16 Tetor, 2023

Forcimi i vazhdueshëm i kapaciteteve të organizatës – pjesëmarrja në trajnime ndërkombëtare logjistike

Në periudhën prej datës 02-06.10.2023, përfaqësues të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë, morën pjesë në trajnimin logjistik, të organizuar nga Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe.

Objektivi kryesor i programit të trajnimit të logjistikës ishte trajnimi i pjesëmarrësve me njohuri gjithëpërfshirëse dhe aftësi praktike në fusha të ndryshme të operacioneve logjistike. Trajnimi u fokusua në përmirësimin e të kuptuarit nga pjesëmarrësit për parimet, strategjitë dhe procedurat e logjistikës për të mundësuar një përgjigje efektive dhe efikase të aktiviteteve dhe operacioneve humanitare. Gjithashtu, trajnimi bëri të mundur forcimin e aftësive dhe kapaciteteve logjistike, përafrimin e planeve të zbatimit me iniciativat dhe nevojat ekzistuese dhe përmirësimin e procedurave të përgjithshme logjistike.

< kthehu mbrapa