15 Maj, 2023

Fushatë nga ndihma e parë – Ndihma e parë shpëton jetë

Në periudhën nga maji 2022 deri në mars 2023, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut realizoi një fushatë për ndihmën e parë nën moton Ndihma e Parë Shpëton Jetë e dedikuar për popullatën e re të moshës 12-18 vjeç në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Fushata e ndihmës së parë paraqet përkushtimin dhe ambicien e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut për ngritjen e vetëdijes së popullatës së re për rëndësinë e dhënies së ndihmës së shpejtë dhe në kohë dhe promovimin e ndihmës së parë në institucionet arsimore. Ndihma e parë është një ndërhyrje fillestare jetike që ndihmon në reduktimin e dëmtimeve dhe rritjen e mundësive të mbijetesës në një situatë ku jeta e një individi ose një grupi njerëzish është në rrezik.

Në kuadër të fushatës, organizatat komunale të Kryqit të Kuq të RMV kanë realizuar 736 trajnime për ndihmën e parë dhe kanë edukuar gjithsej 28.206 nxënës nga shkollat ​​fillore dhe të mesme në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në këto trajnime, fëmijët patën mundësinë të marrin njohuritë bazë për ofrimin e ndihmës së parë si një ndërhyrje e shpejtë dhe jetike, qëllimi i së cilës është shpëtimi i jetës së njerëzve, por edhe të ulen komplikimet nga lëndimet dhe invaliditeti. Ndihma e parë është një aftësi jetësore që nuk ka çmim që fëmijët duhet ta zhvillojnë gjatë gjithë jetës së tyre.

< kthehu mbrapa