13 Maj, 2024

GARA RAJONALE NGA NDIHMA E PARË NË RAJONIN JUGLINDOR DHE PËR RAJONIN VERIPERËNDIMOR

Kryqi i Kuq i RMV-së jep një kontribut të veçantë në promovimin e ndihmës së parë në institucionet arsimore, ku që në moshë të re mësojmë dhe përmirësojmë kompetencat e të rinjve se si të japin ndihmën e parë siç duhet.

Më 11 deri më 12 maj 2024, Kryqi i Kuq i RMV do të mbajë dy gara rajonale në ndihmë të parë për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme nga rajonet juglindore dhe veriperëndimore të Maqedonisë së Veriut. Tema e garave ishte “Dëmtimet gjatë aktiviteteve sportive dhe rekreative”, ku gjithsej 29 ekipe patën mundësinë të shfaqin njohuritë e tyre.

Me datë 11.05.2024 u mbajt konkursi rajonal për ndihmë të parë në rajonin juglindor të organizuar nga Organizata Komunale e Kryqit të Kuq të Radovishit në St. Spaso Radovishki me pjesëmarrjen e 15 ekipeve nga 15 OKKK nga rajoni juglindor i vendit. Fjalimet e urimit i mbajtën Sekretari i Përgjithshëm i KKRMV, dr. Sait Saiti dhe kryetari i Komunës së Radovishit, z. Aco Ristov. 5 skuadrat më të mira që do të marrin pjesë në garën shtetërore nga ky rajon ishin ekipet e OKKK Veles, Radovishit, Koçanit, Strumicës dhe Dellçevës.

Më 12.05.2024, në pllajën në hyrjen kryesore të East Gate Mall – Shkup, u mbajt gara rajonale e ndihmës së parë në rajonin veriperëndimor të organizuar nga Organizata Komunale e Kryqit të Kuq Gazi Baba, me pjesëmarrjen e 14 ekipeve nga 14 OKKK nga rajonin veriperëndimor të vendit

Fjalim përshëndetës patën kryetari i KKRMV, Prof. Dr. Romel Velev dhe Kryetari i Komunës Gazi Babë, z. Boban Stefkovski. Nga ky rajon, 5 skuadrat që treguan rezultatin më të mirë dhe do të marrin pjesë në garën shtetërore janë ekipet e OKKK Ohrit, Gazi Babës, Manastirit, Çairit dhe Kumanovës.

< kthehu mbrapa